ToyBox-Strona Głowna

O Projekcie

Badanie ToyBox (Wieloczynnikowa interwencja oparta na faktach naukowych z wykorzystaniem modeli behawioralnych w celu zrozumienia i promowania zdrowego żywienia, ruchu i zabawy oraz polityki w prewencji otyłości we wczesnym dzieciństwie) łączy działania multidyscyplinarnych zespołów badawczych z 10 krajów Europy podejmowane w celu stworzenia i oceny efektywności programu przedszkolnego, angażującego rodzinę, dla zapobiegania otyłości we wczesnym dzieciństwie, który to program potencjalnie może być rozpowszechniony w całej Europie.