Αρχική σελίδα

Εισαγωγή

Το πρόγραμμα ToyBox (Πολυπαραγοντική προσέγγιση για την πρόληψη της παχυσαρκίας στην προσχολική ηλικία: χρήση συμπεριφορικών μοντέλων για την κατανόηση των παραγόντων που επιδρούν στη διατροφή και φυσική δραστηριότητα με στόχο τη διαμόρφωση πολιτικών υγείας για την προώθηση ενός ισορροπημένου τρόπου ζωής) φέρνει σε συνεργασία μια διεπιστημονική ομάδα ερευνητικών ομάδων από 10 χώρες της Ευρώπης, με στόχο τη δημιουργία και αξιολόγηση ενός προγράμματος παρέμβασης για την πρόληψη της παχυσαρκίας στην πρώιμη παιδική ηλικία, το οποίο θα έχει υψηλή σχέση κόστους - αποδοτικότητας, θα εφαρμοστεί στο χώρο του νηπιαγωγείου, εμπλέκοντας ενεργά και την οικογένεια και το οποίο θα μπορούσε ενδεχομένως να επεκταθεί σε Πανευρωπαϊκή κλίμακα.