Συχνές ερωτήσεις

 • Γιατί το πρόγραμμα ToyBox εστιάζει στην προσχολική ηλικία και όχι σε μεγαλύτερα παιδιά;

  Το πρόγραμμα ToyBox εστιάζει σε παιδιά προσχολικής ηλικίας γιατί οι συμπεριφορές υγείας και οι φυσιολογικές λειτουργίες των παιδιών διαμορφώνονται σε μεγάλο βαθμό σε αυτήν την ηλικία. Η υιοθέτηση των επιθυμητών συμπεριφορών υγείας κατά την προσχολική ηλικία, μπορεί να θέσει τις βάσεις για τη βέλτιστη ανάπτυξη των παιδιών, καθώς και για τη διατήρηση της υγείας τους κατά την ενήλικο ζωή.

 • Ποια είναι τα προσδοκώμενα αποτελέσματα του προγράμματος ToyBox;

  Το πρόγραμμα ToyBox στοχεύει σε βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. Σχετικά με τα βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα, ο κύριος στόχος του προγράμματος  είναι να προωθήσει τέσσερεις συμπεριφορές υγείας (κατανάλωση νερού, κατανάλωση υγιεινών ενδιάμεσων γευμάτων, φυσική δραστηριότητα και μείωση του καθιστικού χρόνου), οι οποίες έχουν συσχετιστεί με την παχυσαρκία σε αυτή την ηλικιακή ομάδα. Αναφορικά με τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα, το πρόγραμμα στοχεύει στην επίτευξη βέλτιστης ανάπτυξης των παιδιών, στην πρόληψη εμφάνισης υπερβάλλοντος βάρους και κατ’ επέκταση στη διατήρηση της υγείας τους κατά την ενήλικο ζωή.

 • Τι θα συμβεί μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος ToyBox;

  Τα επόμενα βήματα της μελέτης περιλαμβάνουν την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της σχέσης κόστους-αποδοτικότητας του προγράμματος ToyBox, καθώς και τη διάχυση των βασικών ευρημάτων στο κοινό και στην επιστημονική κοινότητα. Με βάση τα αποτελέσματα, θα εκτιμηθεί και η πιθανότητα επέκτασής του σε πανευρωπαϊκή κλίμακα.

 • Γιατί είναι σημαντικό για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας να πίνουν νερό;

  Το νερό είναι ζωτικής σημασίας. Περισσότερο από το 65% του ανθρώπινου σώματος αποτελείται από νερό. Καθημερινά το σώμα χάνει νερό μέσω των ούρων, του ιδρώτα και της αναπνοής. Είναι πολύ σημαντικό να αναπληρώνονται οι απώλειες νερού καθημερινά, ώστε να διατηρείται η καλή λειτουργία και η απόδοση του σώματος. Απώλεια ≥ 4% του σωματικού βάρους σε νερό μπορεί να προκαλέσει ζαλάδες, κόπωση και πονοκεφάλους, ενώ απώλεια ίση με 1% μπορεί να οδηγήσει σε αδυναμία συγκέντρωσης και απόδοσης. Τα παιδιά ηλικίας 3 έως 6 ετών θα πρέπει να πίνουν 0.8 - 1 λίτρο νερού καθημερινά (δηλαδή 5-6 ποτήρια καθημερινά) για να καλύψουν τις ανάγκες τους σε νερό. 

 • Γιατί να εστιάσουμε στην κατανάλωση υγιεινών ενδιάμεσων γευμάτων (δεκατιανού, απογευματινού) αφού αυτά αποτελούν τόσο μικρά γεύματα;

  Καταναλώνοντας υγιεινά ενδιάμεσα γεύματα (δεκατιανό, απογευματινό), τα παιδιά προσχολικής ηλικίας προσλαμβάνουν την απαραίτητη ενέργεια και τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζονται για τη βέλτιστη ανάπτυξή τους, καθώς και για να συγκεντρώνονται και να λειτουργούν σωστά καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Επιπλέον, τα ενδιάμεσα γεύματα είναι σημαντικά για να μη δημιουργούνται μεγάλα κενά μεταξύ των κυρίως γευμάτων που μπορεί να οδηγήσουν σε μεγαλύτερη ενεργειακή πρόσληψη, αυξάνοντας έτσι τον κίνδυνο εμφάνισης υπερβάλλοντος σωματικού βάρους.

 • Γιατί είναι σημαντικό να μειωθεί η καθιστικός χρόνος των παιδιών προσχολικής ηλικίας;

  Επιστημονικές μελέτες έχουν δείξει ότι πολλά παιδιά προσχολικής ηλικίας περνούν μεγάλο μέρος της ημέρας τους σε καθιστικές δραστηριότητες (π.χ. παρακολούθηση τηλεόρασης, χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, ζωγραφική κτλ.). Το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, διότι τα παιδιά που περνούν μεγάλο μέρος της ημέρας τους σε καθιστικές δραστηριότητες έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να εμφανίσουν αυξημένο σωματικό βάρος συγκριτικά με τα παιδιά που κάθονται λιγότερο. Επίσης, τα παιδιά που παρακολουθούν τηλεόραση για πολύ ώρα, έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να έχουν χαμηλότερη οστική πυκνότητα, επιθετικότητα (σωματική και λεκτική), κοινωνική απομόνωση, αναστάτωση, ευερεθιστότητα ή διαταραχές ύπνου συγκριτικά με τα παιδιά που παρακολουθούν τηλεόραση για λιγότερη ώρα.

 • Πρέπει οι νηπιαγωγοί να εφαρμόσουν όλες τις δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο μέρος 3 των οδηγών δραστηριοτήτων για την τάξη; Μπορούν να επιλέξουν ποια ημέρα της εβδομάδας θα εφαρμόσουν τις δραστηριότητες και να προσθέσουν δικές τους ιδέες;

  Συστήνεται στους/ στις νηπιαγωγούς να εφαρμόσουν δραστηριότητες από το μέρος 3 για τουλάχιστον μία ώρα την εβδομάδα. Για παράδειγμα, μπορούν να συνδυάσουν μια ιστορία με το Μικρό Καγκουρό και ένα πείραμα ή ένα παιχνίδι. Φυσικά, εάν οι συνθήκες το επιτρέπουν, οι νηπιαγωγοί μπορούν να εφαρμόσουν περισσότερες δραστηριότητες από το μέρος 3. Οι ημέρες και ώρες εφαρμογής των δραστηριοτήτων του 3ου μέρους είναι επιλογή των νηπιαγωγών. Οι νηπιαγωγοί μπορούν επίσης να ενσωματώσουν δικές τους ιδέες και ιδέες των παιδιών σύμφωνα με τις ανάγκες της τάξης τους.

 • Μερικά παιδιά απέχουν συστηματικά από τις δραστηριότητες στο νηπιαγωγείο, ειδικότερα κατά τη διάρκεια του διαλείμματος. Πώς μπορούν οι νηπιαγωγοί να ενθαρρύνουν και να υποστηρίξουν τα παιδιά, ώστε να συμμετέχουν σε αυτές τις δραστηριότητες;

  Η έλλειψη αυτοαποτελεσματικότητας έχει φανεί πως είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας για να εγκαταλείψει το παιδί μία δραστηριότητα. Ειδικότερα, αν το παιδί αισθανθεί ότι δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της δραστηριότητας, τότε η δραστηριότητα όχι μόνο δε θα είναι ευχάριστη αλλά το παιδί είναι πολύ πιθανό να μην την επαναλάβει. Οι νηπιαγωγοί μπορούν να υλοποιήσουν μη-ανταγωνιστικές, διασκεδαστικές δραστηριότητες, χαμηλής προς μέτριας έντασης, με στόχο τη συμμετοχή όλης της τάξης. Οι δραστηριότητες αυτές θα πρέπει να έχουν χαμηλές απαιτήσεις δεξιοτήτων και να δημιουργούν αίσθημα αυτοαποτελεσματικότητας σε όλα τα παιδιά. Επιπλέον, είναι σημαντικό οι νηπιαγωγοί όχι μόνο να ενθαρρύνουν τα παιδιά να συμμετέχουν, αλλά και οι ίδιοι να συμμετέχουν ενεργά και με ενθουσιασμό στις δραστηριότητες, λειτουργώντας ως πρότυπα για τα παιδιά.

 • Εάν ένα νηπιαγωγείο δε διαθέτει αίθουσα γυμναστικής, πώς μπορούν να υλοποιηθούν τα μαθήματα φυσικής δραστηριότητας;

  Η αίθουσα γυμναστικής δεν είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή των μαθημάτων φυσικής δραστηριότητας του προγράμματος ToyBox. Τα μαθήματα φυσικής δραστηριότητας μπορούν να υλοποιηθούν σε άλλους χώρους, όπως είναι η τάξη, η αυλή, ο κήπος ή ένα κοντινό πάρκο. Γι’ αυτό το λόγο, προτείνεται στους νηπιαγωγούς να αναδιαμορφώσουν το χώρο της τάξης και του νηπιαγωγείου, ώστε να υπάρχει ασφάλεια και αρκετός χώρος για να κινούνται τα παιδιά.

 • Σε τι διαφέρουν η οργανωμένη από τη μη-οργανωμένη φυσική δραστηριότητα;

  Η οργανωμένη φυσική δραστηριότητα (δηλαδή τα μαθήματα φυσικής δραστηριότητας που υλοποιούνται από το/ τη νηπιαγωγό) και η μη-οργανωμένη φυσική δραστηριότητα (δηλαδή κάθε είδος σωματικής άσκησης που τα παιδιά αποφασίζουν να εμπλακούν κατά τη διάρκεια του διαλείμματος έχοντας τον ελάχιστο βαθμό παρέμβασης και καθοδήγησης από το/ τη νηπιαγωγό) αποτελούν δύο ανεξάρτητες και σημαντικές κατηγορίες φυσικής δραστηριότητας. Η φυσική δραστηριότητα, με τη μορφή μη-οργανωμένων δραστηριοτήτων, μπορεί να οδηγήσει σε βελτίωση των κινητικών δεξιοτήτων. Η οργανωμένη φυσική δραστηριότητα βοηθά τα παιδιά να αναπτύξουν ακόμα περισσότερο τις κινητικές τους δεξιότητες (αντοχή, συντονισμός κινήσεων, ταχύτητα, δύναμη και ευελιξία), να μάθουν καλύτερα το σώμα τους και τα όριά του, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και να εξασκήσουν δεξιότητες κοινωνικής επαφής με άλλα παιδιά.

  Ο Οδηγός Δραστηριοτήτων για την Τάξη (μέρος 2), περιλαμβάνει ένα σύνολο 26 ήπιων, μη-ανταγωνιστικών, διασκεδαστικών μαθημάτων φυσικής δραστηριότητας, χαμηλής προς μέτριας έντασης, που μπορούν να υλοποιηθούν από το/ τη νηπιαγωγό στο νηπιαγωγείο, ενθαρρύνοντας την ενεργή συμμετοχή όλης της τάξης.