Najczęściej zadawane pytania

 • Dlaczego  badanie ToyBox obejmuje tylko dzieci w wieku przedszkolnym?

  Badanie ToyBox skupia się na dzieciach w wieku przedszkolnym ponieważ zachowania związane ze zdrowiem, rozwojem psychoruchowym i procesy fizjologiczne rozwijają się w tym wieku. Wprowadzenie zdrowych zachowań związanych ze stylem życia we wczesnym dzieciństwie może stanowić podstawę dla optymalnego wzrostu, rozwoju i zdrowia. Ponadto, łatwiej jest zmienić nawyki, które nie zostały całkowicie utrwalone.

 • Jakich rezultatów oczekujemy z badania ToyBox?

  Badanie ToyBox koncentruje się na krótkoterminowych i długoterminowych  rezultatach. W odniesieniu do wyników krótkoterminowych, głównym celem badania ToyBox  jest promowanie zachowań w czterech sferach stylu życia (picie wody, zdrowe przekąski, aktywność fizyczna i przerywanie długotrwałego siedzenia), które zostały wcześniej zidentyfikowane jako styl życia, który wpływa na zachowania związane z otyłością w tym wieku. W odniesieniu do wyników długoterminowych, ToyBox ma na celu wspomaganie optymalnego rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym, zdrowia i dobrego samopoczucia oraz zapobiegania nadwadze i otyłości.

 • Co się stanie po zakończeniu programu edukacyjnego ToyBox?

  Po zakończeniu programu edukacyjnego ToyBox, zespół badawczy będzie dążyć do oceny jego wpływu, wyników i efektywności kosztowej. Kluczowe wnioski z badania zostaną przekazane do publicznej wiadomości a zalecenia zostaną przedstawione do decydentów i planistów zdrowia publicznego.

 • Dlaczego ważne jest, aby dzieci w wieku przedszkolnym piły wodę?

  Woda jest niezbędna do życia. Więcej niż 65%  ludzkiego ciała składa się z wody. Każdego dnia organizm traci wodę poprzez oddawanie moczu, pot i oddech. Bardzo ważne jest, aby uzupełniać codzienne straty wody w celu prawidłowego funkcjonowania organizmu. Utrata 1% wody może obniżyć zdolność koncentracji uwagi. Utrata 4% lub więcej wody może powodować zawroty głowy, zmęczenie i bóle głowy. Dzieci są bardziej wrażliwe na straty wody niż dorośli. Dzieci w wieku od 3 do 6 lat powinny pić 0,8 do 1 litra wody dziennie (tj. 5-6 szklanki dziennie).

 • Dlaczego koncentrujemy się na konsumpcji zdrowych przekąsek rano i po południu, które są traktowane jako małe posiłki?

  Przez spożywanie zdrowych przekąsek rano i po południu, przedszkolaki otrzymują istotną część energii i składników odżywczych niezbędnych do ich optymalnego wzrostu i rozwoju, a także wpływają pozytywnie na koncentrację uwagi i prawidłową pracę przez cały dzień. Dodatkowo, poranne i popołudniowe przekąski, wpływają na zmniejszenie się przerw między głównymi posiłkami. Zbyt długie przerwy mogą prowadzić do spożywania bardziej energetycznych posiłków i większego ryzyka nadwagi.

 • Dlaczego ważne jest ograniczenie siedzenia u przedszkolaków?

  Różne badania naukowe wykazały, że dzieci w wieku przedszkolnym spędzają za dużo czasu na „siedzących“ czynnościach (np. oglądanie telewizji, korzystanie z komputera, kolorowanie, itp.). Dzieci, które spędzają w ten sposób dużo czasu w ciągu dnia, są bardziej narażone na nadwagę w porównaniu do dzieci, które siedzą mniej. Ponadto dzieci, które oglądają dużo telewizji mogą mieć mniejszą gęstość kości, tendencję do agresji fizycznej lub słownej () oraz mogą być bardziej wycofane społecznie, mieć zaburzenia snu, być bardziej pobudzone i drażliwe  w porównaniu do dzieci, które oglądają mniej telewizji.

 • Czy nauczyciele muszą wykorzystać wszystkie zajęcia zawarte w części 3 każdego z przewodników? Czy mogą wybierać, w których dniach tygodnia będą realizować  te zajęcia i dodawać własne pomysły?

  Zaleca się prowadzenie zajęć z 3 części przewodnika przez co najmniej jedną godzinę w tygodniu, na przykład, można łączyć jedną bajkę o kangurku i jeden eksperyment lub grę. Oczywiście, jeżeli okoliczności na to pozwalają, nauczyciele mogą realizować więcej zajęć z tej częsci przewodnika. To nauczyciel decyduje o tym kiedy i jak długo trwają zajęcia. Nauczyciele mogą również wprowadzać swoje własne pomysły w zależności od potrzeb grupy.

 • Niektóre dzieci systematycznie unikają udziału w grach, aktywnej zabawie i innych aktywnościach fizycznych w przedszkolu, zwłaszcza w czasie przerw . Jak nauczyciele mogą motywować i zachęcać dzieci do udziału w tych zajęciach?

  W przypadku dziecka, któremu brakuje pewności siebie bardzo często rezygnuje z udziału w zabawie.  Jeśli dziecko czuje , że nie może poradzić sobie z wymaganiami gry, to nie będzie miało w tym żadnej przyjemności.  Zabawy proponowane przez nauczycieli powinny mieć różne stopnie trudności, angażować całą grupę i nie powinny opierać się na rywalizacji między dziećmi. Łatwiejsze zajęcia pozwolą dzieciom na osiągnięcie sukcesów. Najlepszą zachętą do udziału wszystkich dzieci w zabawie jest uczestniczenie w niej samego nauczyciela, który jest wzorem do naśladowania dla dzieci .

 • W przypadku, gdy przedszkole nie posiada sali gimnastycznej, jak można przeprowadzać zajęcia dotyczące aktywności fizycznej?

  Do realizacji zajęć ToyBox nie jest niezbędna sala gimnastyczna. Zajęcia dotyczące aktywności fizycznej mogą być realizowane w innych miejscach tj. klasie, na podwórku, w ogrodzie, czy pobliskim parku. Zachęcamy nauczycieli do zmiany aranżacji klasy przedszkolnej, tak aby zapewnić dzieciom więcej miejsca oraz bezpieczeństwo.

 • Jak jest różnica pomiędzy zorganizowaną a niezorganizowaną aktywnością fizyczną? 

  Zorganizowana aktywność fizycznej (np. zajęcia wychowania fizycznego koordynowane przez nauczyciela) i niezorganizowana aktywność fizyczna (np. wszelkiego rodzaju aktywności, w których dzieci same decydują o zabawie) to dwa ważne elementy aktywności fizycznej. Niezorganizowana aktywność fizyczna prowadzi do poprawy ogólnych funkcji motorycznych. Zorganizowana aktywność fizyczna zorganizowana pomaga dzieciom rozwijać i poprawiać poszczególne umiejętności motoryczne (wytrzymałość, koordynacja, szybkość), lepiej poznać własne ciało i jego granice, wzmacniać pewność siebie oraz nawiązywać relacje społeczne z innymi dziećmi.

  Przewodnik ToyBox (część 2) przedstawia 26 przykładów zajęć dotyczących zorganizowanej aktywności fizycznej. Są to zajęcia te są o różnym stopniu trudności, pozbawione elementów rywalizacji.