Често задавани въпроси

 • Защо изследването ToyBox е насочено към деца в предучилищна възраст, а не към по-големи деца?

  Изследването ToyBox е насочено към деца в предучилищна възраст,  защото навиците, свързани със здравето, психологическите черти и психологическия процес се развиват в тази възраст. Придобиването на здравословни навици в ранна възраст може да положи основите за оптимален растеж и развитие, както и дългосрочно здраве. Още повече, че е по-лесно да се променят навици, които не са напълно изградени.

 • Какви са очакваните резултати от изследването ToyBox?

  Изследването ToyBox цели краткосрочни и дългосрочни резултати.  По отношение на краткосрочните резултати, основната цел на ToyBox е да насърчи четирите поведения, свързани с начина на живот (консумация на вода, здравословни междинни закуски, физическа активност и прекъсване/ограничаване на продължителното седене), които преди това са били определени като ключови поведения, свързани със затлъстяването на тази възраст. Относно дългосрочните резултати ToyBox цели да помогне растежа и развитието на децата в предучилищна възраст, дългосрочното здраве и благополучие и да ги предпази от наднормено тегло и затлъстяване. 

 • Какво ще се случи след приключване на интервенцията ToyBox?

  След приключване на интервенцията  ToyBox, изследователският екип ще оцени неговото влияние, резултат и ефективност на разходите. Основните заключения от проучването ще бъдат разпространени до обществото и научната общност, ще бъдат дадени и препоръки на създателите на обществени здравни  политики и програми. Въз основа на резултатите от изследването ще се обмисли и потенциала за разширяване на ToyBox.

 • Защо е важно децата в предучилищна възраст да пият вода?

  Водата е жизнено важна за живота. Повече от 65% от човешкото тяло се състои от вода. Всеки ден тялото губи вода чрез урината, потта и дъха. Много е важно да заместваме загубената вода всеки ден, за да запазим функциите на тялото си. Загубата на 1% от телесното тегло под формата на вода може да намали способността да се концентрираме. Загубата на 4% и повече, може да причини замайване, умора и главоболие. Децата са по-чувствителни към загуба на вода в сравнение с възрастните. Децата на възраст от 3 до 6 години трябва да пият между 0.8 и 1 литър вода дневно (т.е. 5-6 чаши дневно).

 • Защо се фокусираме върху консумацията на здравословни сутрешни и следобедни междинни закуски, след като тези закуски са толкова малки?

  Чрез консумирането на здравословни сутрешни и следобедни междинни закуски, децата в предучилищна възраст получават важна част от енергията и хранителните вещества, от които се нуждаят за оптимален растеж и развитие, както и да се концентрират през деня.  В допълнение, сутрешните и следобедни междинни закуски са важни за превенция на големите паузи между основните хранения, което може да доведе до по-висок енергиен прием и по-висок риск от напълняване.

 • Защо е важно да ограничим времето на седене на децата в предучилищна възраст?

  Различни научни изследвания показват, че децата в предучилищна възраст прекарват много време в заседели дейности (например, гледане на телевизия, използване на компютър, оцветяване и др.).  Децата, които прекарват много време в заседели дейности през деня са с по-висок риск от напълняване в сравнение с децата, които седят по-малко. Също така децата, които например гледат много телевизия могат да имат по-ниска костна плътност, те са по-агресивни (физически и вербално), могат да проявяват по-голямо социално отчуждение, имат нарушения на съня и раздразнителност  и др. в сравнение с децата, които гледат по-малко телевизия.

 • Трябва ли учителите да изпълняват всички дейности, включени в част 3 от Ръководството за Класни Дейности? Могат ли учителите да избират кой ден от седмицата да изпълняват тези дейности и да добавят свои идеи?

  Препоръчва се учителите да изпълняват дейностите от част 3 минимум един час на седмица. Например могат да комбинират една кенгурска история  и един експеримент или игра. Разбира се, ако обстоятелствата позволяват, учителите могат да изпълняват повече дейности от част 3. Зависи от учителя да избере дните и времето за изпълнение на дейности от част 3. Учителите също са свободни да интегрират свои собствени идеи, както и идеи на децата според нуждите на групата. 

 • Някои деца систематично се въздържат от участие в активните игри и други физически дейности в детската градина, особено по време на почивката. Как учителите могат да мотивират и подкрепят децата да участват в тези дейности?

  За едно дете липсата на ефективност е най-важната причина да се откаже от определена игра.  Ако детето усеща, че не може да се справи с изискваните умения за играта, то тази дейност няма да бъде забавна за него/нея и няма да има смисъл да я упражнява. Учителите в детската градина биха могли да въвеждат не състезателни, забавни, дейности с ниска до умерена степан на интензивност, целящи участието на цялата група. Тези дейности трябва да имат ниска степен на необходими умения и да създават високо чувство на задоволство и успех сред всички деца. Още повече, че учителите могат да окуражат децата да участват, но също така самите те активно и ентусиазирано трябва да участват в тези дейности, тъй като те са ролеви модел за децата.

 • В случай че детската градина не разполага със зала за физкултурна дейност, как могат да се изпълнят сесиите за физическа активност?

  Класическата гимнастическа стая или физкултурен салон не са от съществено значение за изпълнението на сесиите с физическа дейност от ToyBox- интервенцията. Сесиите с физически дейности могат да се изпълняват например в класната стая, двора, градината или в близкия парк. За тази цел учителите са окуражени да пренаредят оборудването в класната стая и да осигурят безопасност и достатъчно място за движението на децата.

 • Каква е разликата между структурирани и неструктурирани физически дейности?

  Структурираните физически дейности (като физическа образователна сесия, координирана от учителя) и неструктурирани физически дейности (като всички видове физически дейности, в които децата взимат решение и са с ниска степен на ръководство от учителя) съставляват два независими  и важни компонента на физическата дейност. Физическата дейност под формата на неструктурирани задачи води до подобрение на основни форми на движение. Структурираните дейности помагат на децата да подобрят моторните си умения (издръжливост, координация, скорост и сила), да опознаят по-добре собственото си тяло и неговите граници, да упражнят самоувереност и самочувствие и да упражнят социалното общуване с другите деца. 

  Ръководството за класни дейности ToyBox (част 2) за структурирани сесии на физическа активност включва серия от 26 несъстезателни, забавни  дейности с ниска до умерена степан на интензивност, които могат да се изпълняват от учителите в детските градини и се насърчава активното участие на цялата група.