ToyBox Начална страница

Въведение

Проучването ToyBox (Многофакторен, основан на доказателствата подход с използване на поведенчески модели за разбиране и насърчаване на забавления, здравословно хранене, игра и политики за предотвратяване на затлъстяването в ранна детска възраст) обединява екип от изследователски центъра с различни специалности от 10 държави в Европа с цел да изгради и извърши оценка на икономически целесъобразна интервенционнална схема, повлияваща средата в детската градина и в семейството, която предотвратява затлъстяването в ранна детска възраст. Проучването се разработва с перспективата да бъде разширено в рамките на цяла Европа.