ToyBox – европейско проучване, включващо различни държави, чиято цел е разработването на програма за предотвратяване на затлъстяването специално за децата в предучилищна възраст

ТойБокс е научно изследване, финасирано от ЕК за периода (2010-2014 г.), за развитие и проверка на иновативна и научно базирана програма за превенция на наднормено тегло при деца в 4-6 годишна възраст. Тя цели разширяване на нашите знания и разбиране на поведенията и техните определящи фактори водещи до ранно затлъстяване. Като се вземат в предвид културното, законодателното и инфраструктурно разнообразие на участващите държави, интервенцията ще е насочена към промотиране на здравословна храна, забавление и активна игра в предучилищна възраст в Европа.

Защо възрастта 4-6 години?
Ранното детство е критичен период за предотвратяване на затлъстяването, защото поведението, чертите на характера и физиологичните процеси до голяма степен се развиват или формират в тази ранна възраст. Насърчаването и възприемането на желаните навици ще помогне за осигуряването на оптимален растеж през детството и ще увеличи възможността за дълготрайно здраве в зряла възраст.

Какво ще направи ToyBox-проучването?
Общата цел на проучването ToyBox е да насърчи здравословния начин на живот в ранното детство, за да се предотврати затлъстяването. Също така се стреми да насочи научното общество, здравните и образователните професионалисти и политици към потенциално разширяване на такива инициативи в цяла Европа. ToyBox-проучването ще: разпознае ключови навици и техните детерминанти, свързани със затлъстяването в ранна детска възраст; оцени съществуващи модели на поведение и образователни стратегии, които най-добре подпомагат промените в поведението на тази възрастова група; извърши преглед на средата, политиките, законодателството, влияещи върху извършването на дейностите по промоция на здравето в предучилищна възраст; разработи интервенция, насочена към предучилищната възраст и включваща семейната среда, която да повлияе върху водещи към затлъстяване поведения при децата между 4 и 6 години, отчитайки културни, законодателни и инфраструктурни различия в участващите държави; осъществи интервенционната програма в 6 европейски държави, оцени процеса, въздействието и последствията й и калкулира икономическата й целесъобразност; разпространи резултатите и направи препоръки за европейската политика по обществено здравеопазване.

Участници в проучването
ToyBox се състои от 15 партньори от ЕС, специализирани в различни дисциплини. Разнообразни експерти ще бъдат включени в проекта, например експерти по обществено здравеопазване, епидемиолози, диетолози, експерти по физическа активност, педагози, психолози, изследователи на поведението, педиатри, психолози в областта на ранната детска възраст и здравни икономисти.

Консорциумът включва 11 университета, 1 изследователски институт, 2 застъпнически групи и едно малко/средно предприятие - представители от всички региони на Европа. Всички те имат богат опит в провеждането и координацията на многоцентрови международни изследвания, както и в познаването на дейностите по разпространяването на резултатите сред всички значими участници в процесите.


Интервенция ToyBox 
ToyBox е интервенция, насочена към детската градина, включва семейството и цели ключови поведения, отнасящи се до ранното детско затлъстяване, а именно пиене на течности, хранене и междинни закуски, физическа активност и заседяло поведение и техни дерминанти при децата в предучилищна възраст от шест Европейски държави (Белгия, България, Германия, Гърция, Полша и Испания).  
Интервенцията е проведена от октомври 2012 г. до април 2013 г. в посочените Европейски държави и продължителността е 24 седмици. Фокусира се на четири нива:

  • Промени в обстановката на класната стая (Ниво 1).
  • Децата изпълняват действителното поведение (консумация на вода, здравословни междинни закуски, физическа активност и прекъсване на времето за седене) в детската градина (Ниво 2).
  • Учителите въвеждат забавни дейности в класната стая (като истории, експерименти, игри и др.) с активното участие на цялата група (Ниво 3).
  • Активно включване на родителите да прилагат промените в заобикалящата среда и изпълнение на тези поведения заедно с децата си у дома (Ниво 4).  

Материалите за интервенция ToyBox включват кукла-марионетка за ръка – кенгуру, Основно Ръководство на Учителя и четири Ръководства за Класни Дейности, едно за всеки от четирите поведения, които се използват в детската градина. За да бъдат ангажирани родителите в интервенцията през годината бяха раздадени девет бюлетина, осем жокерa и четири постера. Също така бяха проведени три обучителни сесии през годината, с цел обучение на учителите как да прилагат интервенцията.
Повече от 300 детски градини и 7000 деца с техните родители и учители участваха в изследването. Процесът, влиянието, резултатът и съотношението цена-ефективност на интервенцията. ToyBox бяха оценени чрез въпросници и измервания на антропометричните характеристики на децата (височина, тегло, обиколка на талията) и нива на физическа активност (педометри).