Διαδραστικά Ερωτηματολόγια

Στο παρακάτω παζλ σύρετε τις εικόνες του μικρού καγκουρό στη σωστή τους θέση.