Durham University

University of Durham, Durham, UK

Υπεύθυνος: 
Carolyn Summerbell
Συνοπτική Περιγραφή Ιδρύματος: 

The Food, Physical Activity and Obesity Research Group in UNIVERSITY OF DURHAM, UK (UDUR) focuses on 1) the collation of the evidence base for the prevention of obesity in both children and adults, and dissemination and translation of this evidence into policy and practice 2) the development of community-based initiatives and interventions to prevent obesity in children and adults 3) the development of tools to assess dietary intake and physical activity levels in population level studies. The need to assess and reduce health inequalities underpins this programme of work.

Μέλη προσωπικού που θα αναλάβουν την εργασία: