Veelgestelde vragen

 • Waarom focust de ToyBox-studie op kleuters en niet op oudere kinderen?

  De ToyBox-studie focust op kleuters omdat gezondheid gerelateerde gedragingen, psychologische eigenschappen en fysiologische processen reeds op jonge leeftijd gevormd worden. Het vormen van gezonde gedragingen op jonge leeftijd vormt de basis voor een optimale ontwikkeling en voor een goede gezondheid op latere leeftijd. Daarnaast is het ook eenvoudiger om gedragingen te veranderen op jonge leeftijd.

 • Wat zijn de verwachte effecten van de ToyBox-studie?

  de ToyBox-studie focust op korte en lange termijn effecten. Op korte termijn heeft de ToyBox-studie als doel om vier gezonde gedragingen (water drinken, gezonde tussendoortjes, voldoende bewegen en lange periodes van zitten beperken) te promoten. Deze gedragingen worden namelijk geassocieerd met de ontwikkeling van obesitas. Met betrekking tot de lange termijn effecten wil ToyBox vooral een optimale groei, ontwikkeling en een goede gezondheid op later leeftijd ondersteunen om op die manier overgewicht te voorkomen.

 • Wat zal er gebeuren nadat de ToyBox-interventie uitgevoerd is?

  Na het uitvoeren van de ToyBox-interventie zullen de onderzoekers de impact, de resultaten en de kosteneffectiviteit van de interventie bepalen. Deze bevindingen zullen overgemaakt worden naar gezondheidsinstellingen en specifieke aanbevelingen zullen geformuleerd worden naar beleidsmakers en interventie ontwikkelaars. Er zal daarnaast ook nagegaan worden of het mogelijk is om ToyBox grootschalig te verspreiden.

 • Waarom is het voor kleuters belangrijk om voldoende water te drinken?

  Water is essentieel voor de mens. Meer dan 65% van het menselijk lichaam bestaat uit water. Het lichaam verliest iedere dag water via urine, zweet en door te ademen. Het is heel belangrijk dat dit verlies aan water gecompenseerd wordt zodat het lichaam goed kan blijven functioneren. Een verlies van 1% van lichaamsgewicht aan water kan concentratieproblemen veroorzaken. Een verlies van 4% zorgt zelfs voor duizeligheid, vermoeidheid en hoofdpijn. Kinderen zijn veel gevoeliger aan een verlies van lichaamsvocht in vergelijking met volwassenen. Kinderen tussen de leeftijd van 3 tot 6 jaar zouden iedere dag 800ml tot 1 liter water moeten drinken (dat zijn ongeveer 5 tot 6 glazen per dag).

 • Waarom wordt er op deze gezonde tussendoortjes gefocust, ondanks dat dit maar kleine maaltijden zijn?

  Door in de voormiddag en namiddag een tussendoortje te eten, krijgen kleuters een belangrijk deel van de nodige voedingsstoffen binnen die ze nodig hebben voor hun groei en hun ontwikkeling. Daarnaast zijn deze tussendoortjes ook belangrijk om lange periodes tussen de verschillende maaltijden te overbruggen. Een lange periode tussen de hoofdmaaltijden kan leiden tot een hogere energie inname en een hoger risico op overgewicht.

 • Waarom is het belangrijk om langdurige periodes van zitten bij kleuters te beperken?

  Verschillende wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat kleuters een groot deel van hun wakkere uren in sedentaire activiteiten spenderen (vb. TV kijken, de computer gebruiken, kleuren, enz.). Kinderen die veel tijd in sedentaire activiteiten spenderen gedurende de dag hebben een groter risico op overgewicht in vergelijking met kleuters die weinig neerzitten. Daarnaast hebben bijvoorbeeld kleuters die veel TV kijken minder sterkere botten, vertonen ze vaker meer agressief (fysiek of verbaal) gedrag en hebben ze vaker last van slaapstoornissen, prikkelbaarheid, enz. in vergelijking met kleuters die weinig TV kijken.

 • Hoe kunnen ouders hun kleuters helpen om de gezonde levensstijl die in de ToyBox-interventie gepromoot wordt aan te nemen?

  De vier gedragingen die in ToyBox aan bod komen (het drinken van water, gezonde tussendoortjes, beweging en langdurige periodes van zitten beperken) zouden ook in de thuisomgeving een belangrijke plaats moeten krijgen. Om ook de thuisomgeving in deze interventie te betrekken, zijn nieuwsbrieven, tipkaartjes en poster ontwikkeld die voor ouder de nodige ondersteuning kunnen bieden. Dit educatief materiaal bevat informatie en verschillende ideeën zodat ouders hun kind actief en enthousiast kunnen ondersteunen om gezonde gedragingen te ontwikkelen. Kleuters nemen het gedrag van hun ouders over, dus is het zeer belangrijk dat ouders zelf ook gezonde gedragingen ontwikkelen.